Vi har under åren haft många kommunikationsuppdrag för olika myndigheter. För Stockholms läns landsting har vi hjälpt olika yrkesgrupper att samarbeta kring specialavfallshantering. För samma uppdragsgivare gjorde vi flera kampanjer kring hygien för länets alla vårdmedarbetare.

Förra året uppmärksammade vi kravet på orosanmälan av barn, för beroendevården inom Stockholms läns landsting.

Orosanmälan, SLL

Vårdpersonal har skyldighet att anmäla om ett barn kanske far illa. Integrerad kampanj mot psykiatrin och beroendevården i Stockholms läns landsting.

Släng och stäng rätt, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge

Hantera specialavfall på rätt sätt, så råkar ingen annan illa ut.
Integrerad kampanj mot vårdpersonal på Karolinska
Universitetssjukhuset Solna och Huddinge.

Bye bye bacteria, SLL

Rätt kläder och hygien i vården.
Integrerad kampanj för Stockholms läns landstings vårdenheter.

Använd sprit, SLL

Rätt handhygien i vården, så patienterna inte blir mer sjuka.
Integrerad kampanj för Stockholms läns landstings vårdenheter.

Spar energi, Locum

Släck, stäng av, byt ut. Hur man spar energi inom vården.
Integrerad kampanj mot alla vårdenheter i Stockholms läns landsting.

Broschyr Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge

Kretsloppet i Sjöstaden, Fortum och Stockholms Stad

Hur Hammarby Sjöstad fungerar med kretsloppsenergi.
Informationskampanjer i t-banan m.m. Samarbete mellan Fortum och Stockholms Stad.

Vad gör Stockholms läns landsting för miljön?

Informationskampanj om SLLs olika verksamheter och dess arbete med de uppsatta miljömålen.
T-bana, länets alla vårdenheter, Waxholmsbolaget m.m.