Integritetspolicy

 

Vi på McBride hanterar och lagrar personuppgifter i form av namn, adresser, e-post, telefon- och mobilnummer.
Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig som är leverantör, samarbetspartner eller uppdragsgivare kring de ärenden och uppdrag vi har.

Vi ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden, exempelvis när det är nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera via sms, e-post och post.

Vi raderar regelbundet mejlkonversationer, men sparar vissa då dessa kan bidra till att vår verksamhet bli effektivare, vilket gagnar alla samarbetsparter.

Vi använder cookies och Google Analytics för att få reda på hur många som besöker vår hemsida och för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare.

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer, och få uppgifter borttagna från våra system.

Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter om vi inte har ett samarbete.

McBride AB, Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, orgnr 556617-5633, tel 08 21 84 40, mail mirjam@mcbride.se